9-daagse architectuur- en kunstreis Chicago

Kunsthistorisch programma

 • Inleidend hoorcollege voorafgaand aan de reis
  Stads- en architectuurgeschiedenis Chicago  

Beeldende kunst

 • Dagprogramma: The Art Institute of Chicago
  Collectie Klassieke Oudheid - Hedendaagse kunst
  Impressionisten en Postimpressionisten (Manet, Caillebotte, Seurat’s “La Grande Jatte”, Cézanne)
  20e eeuwse zgn. “moderne klassieken”
 • Museum of Contemporary Art
  Eigen collectie en tentoonstellingsprogramma
 • Beeldende kunst in de openbare ruimte
  Centrum Loop en Millenium Park

Architectuur

 • Verschillende stadswandelingen rond/in centrum:
 • The Loop
  Architectuur rond 1900 o.a. van Daniel Burnham, Louis Sullivan 
 • The Magnificant Mile
  Ontwikkeling hoogbouw 1900 - heden (Wrigley Building, Marina City, Acqua Tower).
 • The Farnsworth House in Plano
  Dagexcursie per bus gewijd aan het werk van Ludwig Mies van der Rohe: bezoek aan The Farnsworth House in Plano.
 • Oak Park (Robie House)
  Rondleiding in the Robie House, dé Prairiestyle villa van Frank Lloyd Wright. Het –onbekendere- Heller House ligt vlakbij.
 • Forest Park  
  In Forest Park (buiten centrum Chicago) vinden we veel voorbeelden van Wright. Villa’s van tijdgenoten laten invloeden van Wright goed zien. 
 • Home and Studio Wright
 • Unity-temple

Data en reissom

Data: mei 2022

Reissom: Wordt bekend indien nieuwe deelnemers kunnen inschrijven voor deze reis.

Reisvoorwaarden en reissom

Frans Henk Hoekstra organiseert vanaf 2009 reizen naar Chicago. Enkele reacties van deelnemers:

“Ik heb zelden zo'n goed uitgebalanceerde reis meegemaakt (en dat zijn er veel geweest)"

"Geweldige, goed gedoceerde kennisoverdracht. Planning: de ene dag stadsbezoek; de andere een museum; pauzes inlassen. Zeer sociaal inzicht: ongelooflijk wat je opmerkte in de groep en wat je er vervolgens met die informatie deed.”

“…dit overtrof mijn stoutste verwachtingen. Hoe krijg je het toch iedere keer weer voor elkaar om over zoveel verschillende onderwerpen zo goed geïnformeerd, maar ook steeds zo enthousiast te zijn."

"Dank voor (...) de schitterende opzet (..) en vooral  de diepgang van het gehele reisprogramma. Ik heb (...) nog een soortgelijke reis naar New York (naam organisator weggelaten) gemaakt en ben onder de indruk geraakt van de passie en de grondige voorbereiding van jouw aanpak!"

"De voor jou zo kenmerkende chronologische opbouw m.b.t. het maken van een keuze en de daarbij behorende achtergronden van de getoonde Kunst en Architectuur was ons bekend, maar voor heel veel medereizigers die jou niet als HOVO docent Kunstgeschiedenis kennen, was dit een verrassing en een verademing, ze waren allen enthousiast over jouw manier van doceren!"