Hoekstra

HOVO

Kunstgeschiedenis studeren?

Er zijn veel cursussen kunstgeschiedenis. Dé kunstgeschiedenis bestaat niet. Kunstgeschiedenis aan het HOVO betekent niet alleen het volgen van hoorcolleges en kijken naar afbeeldingen, u bestudeert ook (vak)literatuur. Deze kunsthistorische artikelen worden besproken tijdens het hoorcollege. 

Frans Henk Hoekstra ontwikkelt vanaf 1994 voor het HOVO aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU VANAF VIJFTIG) en aan de Radboud Universiteit (Nijmegen) leergangen Kunstgeschiedenis (schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur) en nieuwe leergang(en) Kunst in Context.

Tijdens de hoorcolleges wordt geprobeerd om een kritische houding te ontwikkelen over de aard en inhoud van kunsthistorische informatie. Hoe weten wij nu iets over de betekenis van een schilderij van Jeroen Bosch? Wat schreef Mondriaan zelf over het gebruik van rechte lijnen in zijn werk? Bestaan er geheimen in de kunst of is dat puur pr? We denken na over bronnengebruik en over de interpretatie ervan. Zo ontstaat tijdens de leergang enig inzicht in kunsthistorisch onderzoek en academische vaardigheden. Inzicht en kennis van de stof kan men -vrijblijvend- toetsen in het HOVO door het maken van tentamenvragen eventueel met medestudenten.

HOVO AMSTERDAM VRIJE UNIVERSITEIT/ VU VANAF VIJFTIG

In de HOVOgids (verschenen november 2020) staan helaas onjuiste data voor de curussen in het voorjaar 2021. Een vervolgcursus wordt altijd op hetzelfde dagdeel aangeboden. Na de leergang Kunstgeschiedenis I-VIII wordt aansluitend, op hetzelfde dagdeel, de leergang Kunst in Context aangeboden.

Leergang kunstgeschiedenis (8 cursussen)

Voorjaar 2021 start begin februari 2021

Deel II Middeleeuwen: Europa 300 - 1300  donderdagochtend.10.30 - 13.00 uur

Deel V Dageraad van het Modernisme: Beeldende kunst en archtiectuur 1900 - 1940  maandagmiddag 14.00 - 17.30 uur

Deel VIII Kunst NU! Beeldende kunst en architectuur vanaf ca. 1980 - heden, donderdagmiddag 14.00 - 17.30 uur

Leergang Kunst in Context (4 cursussen)
Deze leergang is bedoeld na(ast) de leergang Kunstgeschiedenis ter verdieping.

De leergang Kunst in Context start in het voorjaar 2021 op maandagochtend met deel 3 met kunstwerken uit de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam als leidraad (Fra Angelico tot Vermeer).
Wie de delen 2 - 4 volgt, kan zelf prachtige routes maken in de musea rondom het Museumplein vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Opgave voor één van deze cursussen kan alleen via HOVO Amsterdam VU VANAF VIJFTIG.

 

HOVO RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN    

HOVO Nijmegen stopt per 1 januari 2021
Helaas heeft het Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit besloten per 1 januari 2021 te stoppen met HOVO Nijmegen. Een enorme aderlating in deze regio van het aanbod van onderwijs op academisch niveau onder de hoede van een universiteit. Er zijn veel aanbieders van lezingen en cursussen op het gebied van kunst- en cultuur. De leergang Kunstgeschiedenis en Kunst in Context o.l.v. Frans Henk Hoekstra voor HOVO Nijmegen bood de mogelijkheid om een leergang te volgen waarbij kunsthistorische vakliteratuur werd bestudeerd en besproken. Ik heb met heel veel plezier 25 jaar gewerkt voor HOVO Nijmegen en betreur deze afloop zeer.

In overleg met HOVO Nijmegen gaan we kijken hoe er een vervolg kan komen voor de Leergangen Kunstgeschiedenis. Via mijn mailing blijft u op de hoogte.