HOVO Amsterdam - Leergang Kunstgeschiedenis

Leergang Kunstgeschiedenis I - VIII o.l.v. Frans Henk Hoekstra

HOVO Amsterdam maakt deel uit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kunstgeschiedenis aan HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG betekent niet alleen het volgen van hoorcolleges en kijken naar afbeeldingen, u bestudeert ook vakliteratuur (boek en reader). Te bestuderen artikelen worden tijdens het hoorcollege besproken. Hoorcollege, vakliteratuur en uw collegedictaat vormen een geheel. Indien gewenst kunt u uw kennis en inzicht vrijblijvend toetsen door het maken van tentamenvragen. U ontvangt bij HOVO Amsterdam een gedrukte reader. De gehele leergang kunstgeschiedenis HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG bestaat uit 8 cursussen. Iedere cursus bestaat uit 10 hoorcolleges. Vanaf najaar 2024 worden twee van de acht cursussen op maandag aangeboden.

Najaar 2024 (start begin oktober):

Maandagmiddag: Start leergang Kunstgeschiedenis deel 1 (Klassieke Oudheid).

Na enkele jaren start de leergang Kunstgeschiedenis nogmaals met deel 1, dit keer op maandagmiddag. In dit eerste deel maakt u kennis met de diversiteit aan culturen uit de Klassieke Oudheid in Europa en het Nabije Oosten. Leer dwarsverbanden zien en ontdek nieuwe inzichten in oude culturen. Dit is één van de laatste mogelijkheden om met deze leergang Kunstgeschiedenis o.l.v. Frans Henk Hoekstra te starten, of deels te herhalen (hoorcolleges zijn altijd geactualiseerd, geen leergang is precies hetzelfde). 

Maandagochtend: Beeldende kunst en architectuur 1900 - 1930

In deze cursus staat één van de meest dynamische periodes uit de kunstgeschiedenis centraal: pamfletten en manifesten vol nieuwe idealen over kunst en maatschappij, wisselen elkaar in hoog tempo af. Bij deze cursus voor HOVO Amsterdam ontvangt u een papieren reader met deze teksten, die in de hoorcolleges zullen worden besproken.

Verdere informatie over beide cursussen vindt u binnenkort op de website van HOVO Amsterdam. Inschrijving voor deze cursussen kan alleen via HOVO Amsterdam.

 

 

1.5.C_47a Laocoon