HOVO Amsterdam - Leergang Kunst in Context

Leergang Kunst in Context I - IV

De leergang Kunst in Context voor HOVO Amsterdam VU VANAF VIJFTIG biedt verdieping na(ast) de leergang Kunstgeschiedenis. Eén kunstwerk is leidraad voor een ‘andere’ kunstgeschiedenis met verrassende wendingen. De leergang begint met een keuze van kunstwerken uit internationale musea in de tijdsperiode vanaf 1800 tot nu. Deel II tot en met IV gaan over kunstwerken uit de drie grote musea rondom het Museumplein in Amsterdam. Door het volgen van deze leergang leert u de collecties rondom het Museumplein goed kennen en heeft u de mogelijkheid om dichtbij te gaan bekijken wat u hoort en leest op de VU in Amsterdam. De gehele leergang Kunst in Context voor HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG bestaat uit vier cursussen.

Voorjaar 2024

Kunst in Context III
Rijksmuseum Amsterdam

Start: maandagmiddag 6 februari 2024

Lesvorm: Fysiek onderwijs (niet online), hoorcollege en reader met vakliteratuur.

Leslocatie: Vrije Universiteit, Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, Amsterdam

De omvangrijke collectie van het Rijksmuseum representeert kunst vanaf de middeleeuwen tot nu. In het gebouw van Cuypers staat de Nachtwacht van Rembrandt als altaarstuk in het centrum. In tachtig zalen vertellen achtduizend objecten het verhaal van achthonderd jaar Nederlandse kunst en geschiedenis.

In deze cursus staat een tiental kunstwerken centraal uit de collectie, afkomstig uit de periode 1300-1700. Ieder kunstwerk is vertrek- en eindpunt voor een mogelijke route door de kunstgeschiedenis. Werken uit het Rijksmuseum worden in verband gebracht met werken uit andere (museale) collecties. Naast de genoemde kunstenaars, komen tal van andere kunstenaars aan bod. Oude kunst wordt soms ook in verband gebracht met hedendaagse, actuele kunst. Centraal staat de vraag hoe wij nu iets kunnen weten over de betekenis van beelden en schilderijen uit vroegere tijden.

Opbouw

  • College 1 - Bouwgeschiedenis van het Rijksmuseum: ideeën van Cuypers
  • College 2 - Giovanni da Milano, Christus aan het kruis, ca. 1360
  • College 3 - Fra Angelico, Madonna van nederigheid, ca. 1440
  • College 4 - Renier van Thienen (toegeschr.), Tien pleurants van het praalgraf van Isabella van Bourbon, ca. 1475 - ca. 1476
  • College 5 - Geertgen tot Sint Jans (atelier), De heilige maagschap, ca. 1495
  • College 6 - Pieter Aertsen, De eierdans, 1552
  • College 7 - Adriaen Pietersz. van de Venne, De zielenvisserij, 1614
  • College 8 -  Adriaen de Vries, Triton, blazend op een kinkhoorn, ca. 1615 - 1618
  • College 9 - Johannes Vermeer, Brieflezende vrouw, ca. 1663
  • College 10 - Gerrit Adriaensz. Berckheyde, De Gouden Bocht in de Herengracht in Amsterdam vanuit het oosten, 1671-1672

 

Let op: Inschrijving voor de leergangen Kunstgeschiedenis en Kunst in Context op maandag en donderdag is alleen mogelijk via HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG. Kijk op de website van HOVO Amsterdam voor verdere informatie en inschrijven.