Vervolg HOVO Radboud Universiteit Nijmegen online

HOVO Nijmegen is gestopt per 1 januari 2021: Frans Henk Hoekstra gaat in 2021 online op dinsdag door.
Frans Henk Hoekstra ontwikkelde van 1994 - 2020 leergangen kunstgeschiedenis en architectuur voor HOVO Nijmegen. HOVO Nijmegen maakte deel uit van de Radboud Universiteit. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft besloten per 1 januari 2021 te stoppen met HOVO Nijmegen. In overleg met HOVO Nijmegen gaat Frans Henk Hoekstra deze leergangen in eigen beheer op dinsdag online vervolgen. Iedere cursus is als een zelfstandige eenheid te volgen. Dit betekent dat u op ieder moment deel kunt nemen aan deze online leergangen. Iedereen is van harte welkom, ook deelnemers onder de 50 jaar.

Najaar 2021 dinsdagochtend

Leergang Kunstgeschiedenis Klassieke Oudheid - 1800

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen 
Byzantijns, Karolingisch, Ottoons, Romaans, Gotisch

Het imago van de Middeleeuwen als een 'donkere tijd' tussen de Klassieke Oudheid en de Renaissance is een gedateerde opvatting. De cursus neemt de Romeinse beeldende kunst als vertrekpunt. Keizerlijke motieven keren in christelijke beelden en liturgische voorwerpen terug. In de vroegchristelijke schilderingen in catacomben in Rome en de groots opgezette mozaïeken in kerken te Ravenna, vermengen klassieke tradities met christelijke boodschappen. De laatmiddeleeuwse privédevotie is van grote betekenis voor een religieuze kunst, waarin lichamelijkheid en devotie centraal staan.
In de hoorcolleges volgen we de ontwikkelingsgeschiedenis van de romaanse kerkbouw naar de gotische kathedralen van Chartres, Reims en Parijs. Bouwkundige ontwikkelingen én inhoudelijke, religieuze veranderingen zijn beide van grote invloed. Lichtfilosofie en getallensymboliek spelen daarbij een rol.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. Byzantijnse kunst. De Gouden Eeuw in Ravenna: de zesde eeuw
2. West-Europa: Kelten en Germanen
3. Ierse en Angelsaksische kunst
4. Karolingische kunst: Aken en scriptoria
5. Ottoonse kunst: Hildesheim
6. Byzantium. De Tweede Gouden Eeuw: De Hagia Sophia in Istanbul en de San Marco in Venetië
7. Romaanse en Gotische beeldhouwkunst
8. Romaanse en Gotische Architectuur: Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië

 

Najaar 2021 dinsdagmiddag

Leergang Kunstgeschiedenis 1800 - Heden

Op weg naar abstractie
Schilderkunst 1900 - 1930

'Het bereiken van de hoogten van de abstracte kunst is moeilijk en pijnlijk…' schrijft Kazimir Malevich, als het publiek verzucht dat alles waar zij in de kunst van hield verloren is gegaan. Deze cursus is gewijd aan één van de meest fascinerende periodes in de moderne schilderkunst: het ontstaan van de abstractie.

Het begin van de twintigste eeuw vormt een dynamische periode. Kunstenaarsgroepen, -ismen en geschreven manifesten wisselen elkaar in hoog tempo af. Nieuwe ideeën over kunst en architectuur vermengen zich met politieke idealen. Het is de tijd waarin de schilder durft te geloven dat kunst de mensheid een betere wereld zal brengen. Uiteraard staat deze schilderkunstige ontwikkeling niet op zichzelf. Deze vindt plaats in een wereld waar begrippen als ruimte en snelheid veranderen. Volgens Fernand Léger was de nieuwe picturale expressie in de kunst noodzakelijkerwijs ontstaan door het moderne leven. Wat betekent abstractie en hoe definiëren de kunstenaars zélf deze nieuwe kunst? De cursus eindigt met de Dada beweging die een prettige en humoristische kijk biedt op de functie van beeldende kunst.

Kijk hier voor een overzicht van de online leergang Kunstgeschiedenis 1800 - NU op dinsdag

Inschrijven voor deze online cursussen kunstgeschiedenis op dinsdag kan alleen via Frans Henk Hoekstra. Voor meer informatie kunt u contact opnemen o.v.v. online kunstgeschiedenis. U ontvangt een uitgebreide informatiebrief over deze beide online leergangen kunstgeschiedenis op dinsdag.