HOVO Amsterdam - Overzicht Leergang Kunstgeschiedenis

Overzicht leergang Kunstgeschiedenis (vierjarig programma) o.l.v. Frans Henk Hoekstra
In de hoorcolleges maakt u kennis met de beeldende kunst (schilderkunst, beeldhouwkunst en soms toegepaste kunst) én architectuur vanaf de klassieke oudheid tot heden. Regelmatig vinden in de hoorcolleges thematische verdiepingen plaats. In de opbouw van deze leergang ligt het accent op ‘onze’ tijd. Immers, de tijdsperioden die in de cursussen aan bod komen worden naarmate de leergang vordert, steeds kleiner. In de eerste helft van de leergang (cursus I - IV) komen grote tijdsperioden aan bod (tot 1800). Zij vormen een voedingsbodem voor de hoorcolleges over de 19e tot en met de 21e eeuw (vier cursussen: deel V tot en met VIII).
Niet alleen de stof verandert per cursus maar ook de aard van de stof. In de cursussen I - IV zal veel aandacht besteed worden aan geschiedenis. In de cursussen vanaf 1800 (deel V tot en met VIII) zullen veel kunsthistorische bronnen worden bestudeerd. Regelmatig zal in de gehele leergang ingegaan worden op zaken als filosofie, religie, maatschappij of politiek.

Data en tijden
Vanaf het najaar 2024 worden op maandag twee delen van deze leergang aangeboden.

Lokatie
Vrije Universiteit Amsterdam. 

De leergang kunstgeschiedenis bestaat uit de volgende acht delen:

I. Klassieke Oudheid
Egypte, Soemerië, Assyrië, Egeïsch Zeegebied, Etrurië, Griekenland, Romeinse rijk.

 • Wat is kunstgeschiedenis (niet)?
 • Een korte geschiedenis van kunstgeschiedenis
 • Vorm en functie: Voorbeelden uit de prehistorie
 • Van prehistorie naar historie
 • Egypte
 • Nabije Oosten: Sumerië, Assyrië, Hettieten, Perzië, Babylon
 • Cycladen
 • Griekse beeldhouwkunst en architectuur
 • Etrusken
 • Rome
 • Romeinse wereld
                 

II. Middeleeuwen
Vroegchristelijk, Byzantijns, Ierland, Karolingisch, Ottoons, Romaans en Gotiek

 • Welke Middeleeuwen wilt u? 
 • Hebben de Middeleeuwen wel bestaan?
 • Het ontstaan van een vroegchristelijke kunst gebaseerd op klassieke motieven
 • Maria als theotokos: betekenis voor de beeldende kunst
 • Ravenna, Constantinopel en Venetië
 • Verschillende functies van religieuze kunst: van didactisch naar empathisch
 • Dankzij de Ieren: bron voor de Westerse beschaving
 • Beeldhouwkunst in de Middeleeuwen
 • Relieken en pelgrimage
 • Van donker naar licht: de ontwikkeling van de kathedraal in West-Europa
 • Ontstaan van de paneelschilderkunst in West-Europa
   

III. Renaissance
Italië, Duitsland en de Nederlanden ca. 1300 - 1600

 • Renaissance als term
 • Overgang Italiaanse Gotiek en Renaissance
 • Perspectief en musica
 • Vooruitgangsdenken in de kunst
 • Wat weten wij nu over kunst toen? Over iconografie en iconologie
 • Opdrachtgever, kunstwerk en maatschappij: kerk, koning en hofleven
 • Kunsttheorie: Cennino Cennini, Giorgio Vasari
   

IV.  Barok en Rococo
Europa in de 17e en 18e eeuw: Italië, Nederlanden, Frankrijk, Spanje, Engeland

 • Wat is barok (niet)?
 • De burger als opdrachtgever
 • Genreschilderkunst: diversiteit in onderwerpen
 • Iconografie en iconologie
 • De academie: kunsttheorie in Frankrijk in de 17e eeuw. Lijn en ratio
 • Twee gezichten van de achttiende eeuw: Verlichting en Rococo
 • Kunsttheorie: Giovanni Pietro Bellori, Charles Le Brun, Roger de Piles, Joshua Reynolds
   

V.   Dageraad van het modernisme (1800 - 1900)
Romantiek tot en met postimpressionisme - Europa in de 19e eeuw   

 • Waarom lijkt de kunstgeschiedenis na 1800 een stroom van -ismen en stijlen te worden?
 • Neoclassicisme en Romantiek
 • Realisme en Naturalisme
 • Impressionisme als hét begin van moderne kunst? Klopt dat?
 • Neostijlen in de architectuur: in welke stijl moeten wij bouwen?
 • Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo
   

VI. Stijlen en -ismen in de kunstgeschiedenis (1900 - 1940)

 • Expressionisme
 • Impressionisme versus Expressionisme: tegenstelling of?
 • Matisse over expressie: een eigen definitie
 • Futurisme, Kubisme en Suprematisme
 • Abstraheerde Mondriaan bomen tot vierkanten, of?
 • Analyse van het mensbeeld in de beeldhouwkunst
 • De Stijl en het Bauhaus
 • Architectuur: Amsterdamse School, Nieuwe Bouwen en Traditionalisme
 • Wat is Dada?
 • Kunstheorie: Kandinsky, Mondriaan, Malevich
   

VII. Tussen droom en daad (1940 - 1980)

 • Invloed van het Surrealisme op de Amerikaanse kunst
 • Abstract Expressionism, Nouvelle École de Paris, CoBrA
 • Modernisme in de architectuur
 • Stadsontwikkeling: Chandigarh, Brasilia en Nagele
 • Nieuwe definities van kunst: Pop Art, Arte Povera, Zero, Land Art
 • Vlak en ruimte in de beeldende kunst
 • Why do Women have to be naked to get into the Museum?
   

VIII. Kunst nu
Actuele thema's in de beeldende kunst en architectuur.

 • Het Monument: kunst in de openbare ruimte
 • Minimal Art en Conceptuele kunst
 • Modernisme, Postmodernisme en nu?
 • Museumgeschiedenis en de kunst van het tentoonstellen
 • Museumarchitectuur van de 20e en 21e eeuw
 • Fotografie
 • Performance, Videokunst en Nieuwe Media
 • De toeschouwer en beeldende kunst: over canons in de kunstgeschiedenis

Let op: Inschrijving voor deze cursussen is alleen mogelijk via HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG. Kijk op de website van HOVO Amsterdam voor meer informatie en inschrijven.