Kunstgeschiedenis op dinsdag

HOVO Nijmegen is gestopt: Frans Henk Hoekstra gaat online op dinsdag door: Welkom!
Frans Henk Hoekstra ontwikkelde van 1994 - 2020 leergangen kunstgeschiedenis en architectuur voor HOVO Nijmegen. HOVO Nijmegen maakte deel uit van de Radboud Universiteit. Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft besloten per 1 januari 2021 te stoppen met HOVO Nijmegen. In overleg met HOVO Nijmegen gaat Frans Henk Hoekstra deze twee leergangen in eigen beheer op dinsdag online vervolgen. Iedere cursus is als een zelfstandige eenheid te volgen. Dit betekent dat u op ieder moment deel kunt nemen aan deze online leergangen. Iedereen is van harte welkom, ook deelnemers onder de 50 jaar.

Najaar 2022 dinsdagochtend

Leergang Kunstgeschiedenis tot 1800
Nederlanden, schilderkunst 1400 - 1700
Van Jan van Eyck tot Johannes Vermeer

De schilderkunst van de Nederlanden is één van de meest omvangrijke studiegebieden in de kunstgeschiedenis. Deze cursus begint bij de tijd van Jan van Eyck rond 1400 en eindigt in de zeventiende eeuw bij de schilderijen van Vermeer. Hoe zijn de ontwikkelingen uit de Renaissance in Italië zichtbaar in de kunst van de Nederlanden? Wat is Hollands Maniërisme en Hollands Classicisme? De zeventiende-eeuwse genres in de schilderkunst van de Nederlanden ontwikkelen vanuit de vijftiende en zestiende eeuw. Welke onderwerpen werden in de zeventiende-eeuwse schilderkunst afgebeeld en waarom? Welke betekenissen gaan er mogelijk schuil achter de stillevens, de landschappen of de interieurs van Jan Steen en Vermeer én hoe weten wij dat?
Dit betekent dat in deze cursus aandacht zal worden besteed aan de (problematiek van) iconografie en iconologie binnen de kunstgeschiedenis. We gaan proberen een schilderij of beeld te beschrijven en op basis van bronnen te kijken naar de betekenis van het kunstwerken. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Schilderkunst rond 1400: Van Eyck en Gebroeders van Limburg
 • Het Arnolfini-portret: iconologisch debat in de kunstgeschiedenis tot op de dag van vandaag
 • Romaanse en Gotische architectuur in de Nederlanden
 • Kunst rond 1500: De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch
 • Maniërisme in Haarlem
 • Kunst na de Beeldenstorm
 • De burger als opdrachtgever
 • De Gouden Eeuw van Rembrandt, Hals, Steen en Vermeer

Data en tijden:
10 hoorcolleges vanaf dinsdag 11 oktober 2022: 10.30 uur - 12.15 uur.

Kosten:
€ 190,- (inclusief 21% btw)

Overzicht leergang Kunstgeschiedenis tot 1800

Inschrijving
Inschrijven voor deze cursus is nog niet mogelijk. Iedereen op de mailing ontvangt als eerste bericht wanneer de inschrijving start.

 

Najaar 2022 dinsdagmiddag

Leergang Kunstgeschiedenis 1800 - Heden
Tussen droom, idee en daad (c. 1930 - c. 1960)
Van Surrealisme tot Abstract Expressionisme

Wat bleef er over van alle utopistische ideeën over beeldende kunst en architectuur na de Tweede Wereldoorlog? Het surrealisme en de geometrische abstractie (de Stijl, Bauhaus) vormen een voedingsbodem voor de naoorlogse avant-garde in New York. In de schilderijen van Jackson Pollock en Helen Frankenthaler zijn proces en materiaal belangrijk. De betekenis van het schilderij als object verandert en daarmee de rol van de toeschouwer. New York neemt in deze periode de positie van Parijs over als kunststad. Of is dit een hardnekkig cliché gevoed door een eenzijdige kunstgeschiedenis?

In de colleges zal worden ingegaan op de relatie tussen Amerikaanse en Europese ontwikkelingen in de kunst. Zijn er overeenkomsten tussen de schilderijen van de École de Paris, CoBrA en The New York School? Hoe werden Amerikaanse schilderijen ontvangen in het naoorlogse Europa toen deze werken in Nederland te zien waren?
Daarnaast bestuderen we hoe in de na-oorlogse architectuur ideeën van het modernisme (Mies van der Rohe, Le Corbusier e.v.a.) concreet werden in steden als Brasilia, Chandigarh én niet te vergeten Nagele.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

 • Surrealisme, Magisch Realisme en Neue Sachlichkeit
 • Action Painting en Abstract Expressionisme
 • Stuart Davis: Is There an American Art?
 • De ontvangst van Amerikaanse kunst in Nederland na 1945
 • CoBrA, Nouvelle École de Paris
 • Art Brut: Dubuffet
 • De nieuwe stad: Rotterdam, Chandigarh, Brasilia
 • Modernistische ideeën in Nederland: Nagele

Data en tijden:
10 hoorcolleges van dinsdag 11 oktober 2022: 13.15 uur - 15.00 uur.

Kosten:
€ 190,- (inclusief 21% btw)

Overzicht leergang Kunstgeschiedenis 1800 - Nu

Inschrijving
Inschrijven voor deze cursus is nog niet mogelijk. Iedereen op de mailing ontvangt als eerste bericht wanneer de inschrijving start.

 

 

Reactie van deelnemer: Ik was er (...) bij, online (vanuit ‘ver weg’ van Amsterdam).
Geweldige ervaring, college volgen op afstand; en heel blij word ik van uw manier van kennis overdragen, ongelooflijk knap en boeiend!