Annuleringsvoorwaarden online kunstgeschiedenis

De kosten voor annulering van uw kant zijn als volgt:


1. Tot en met maandag 17 januari 2022 betaalt u € 25, - annuleringskosten.
2. Vanaf dinsdag 18 januari 2022: u betaalt 100% van de cursuskosten.
3. Mocht u verhinderd zijn om één of meer hoorcolleges niet te kunnen volgen is dat geen reden tot restitutie van een deel van het cursusgeld.
4. Technische problemen aan uw kant (Zoom, etc) zijn geen geldige reden voor annulering en/of restitutie van het cursusgeld.
5. Indien u het gehele programma verhinderd bent, kan door u een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf is meegedeeld.

Indien Frans Henk Hoekstra de cursus moet annuleren (bv. vanwege te weinig belangstelling) wordt het cursusgeld volledig aan u gerestitueerd.