Overzicht Online Leergang Kunstgeschiedenis 1800 - Nu

Frans Henk Hoekstra ontwikkelde in een online Leergang Kunstgeschiedenis vanaf 1800 tot nu. In deze leergang komt de beeldende kunst en architectuur vanaf de 19e eeuw aan bod tot heden. Van de schilderijen van Friedrich tot hedendaagse videokunst, van de architectuur van Schinkel tot de hoogbouw in Dubai. In deze leergang is de lange stroom aan namen en stijlen geen doel op zich: gepoogd wordt om de kunstwerken in de context van de tijd, geschiedenis, maatschappij, filosofie te plaatsen. Deze leergang bestaat uit 7 cursussen.

Overzicht van de leergang Kunstgeschiedenis 1800 - Nu (start najaar 2020)

  • 1. Kunstgeschiedenis van de negentiende eeuw  (start najaar 2020 i.o.v. HOVO Nijmegen Radboud Universiteit)

Dageraad van het Modernisme: Schilderkunst van Friedrich tot Cézanne

  • 2. Kunstgeschiedenis van de negentiende eeuw (voorjaar 2021)

Beeldende kunst en architectuur tot 1900

Symbolisme, Neostijlen, Art Nouveau, Jugendstil, Modernismo

  • 3. Kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw (najaar 2021)

Op weg naar abstractie: Schilderkunst 1900-1925

  • 4. Kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw (februari-april 2022)

Het gezicht van de Avant-garde: pluriformiteit

Beeldende kunst en architectuur c.1900-1940: Brancusi, Hepworth, Arp, Moore, De Stijl, Bauhaus, Amsterdamse School

  • 5. Kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw: ca.1920-1960 (najaar 2022)

Tussen droom en daad

Beeldende Kunst

DaDa, Surrealisme,  CoBrA en Abstract Expressionisme

Architectuur: Internationale stijl na 1945

  • 6. Kunstgeschiedenis van de twintigste eeuw (voorjaar 2023)

Nieuwe definities van kunst vanaf de jaren zestig en zeventig.

Pop in de VS en in Europa, Nouveau realisme, Arte Povera, Performance, Land Art, Vrouwen in de beeldende kunst/Feministische kunst, Nieuwe Figuratie in de schilderkunst jaren zeventig (Neue Wilden, Jonge Italianen etc)

  • 7. Kunstgeschiedenis van NU (Najaar 2023)

Modernisme, Postmodernisme, Neomodernisme en?

Minimal Art en Conceptual Art

Fotografie en Videokunst

Conceptuele Kunst