Kunstgeschiedenis studeren?

Wie geen volledige universitaire studie kunstgeschiedenis wil doen, kan kiezen uit een enorm aanbod van cursussen kunstgeschiedenis. Dé kunstgeschiedenis bestaat niet. Frans Henk Hoekstra ontwikkelt vanaf 1994 voor HOVO (Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen) verschillende cursussen en leergangen kunstgeschiedenis (schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur). HOVO biedt academisch onderwijs, veelal onder de hoede van een universiteit.

Tijdens de hoorcolleges proberen we een kritische houding te ontwikkelen over de aard en inhoud van kunsthistorische informatie. U volgt niet alleen hoorcolleges, het zelf bestuderen van vakliteratuur (boek en reader) is een belangrijk onderdeel van deze cursussen. Hoe weten wij nu iets over de betekenis van een schilderij van Jeroen Bosch? Wat schreef Mondriaan zelf over het gebruik van rechte lijnen in zijn werk? Bestaan er geheimen in de kunst of is dat een marketingstrategie? Hoe zinvol is een kunstgeschiedenis met highlights en vernieuwingen? We denken na over bronnengebruik en over de interpretatie ervan. Zo ontstaat tijdens de leergang enig inzicht in kunsthistorisch onderzoek en academische vaardigheden. Wie verder wil kijken en méér wil zien op basis van kennis, is van harte welkom.

Waar en wanneer?
HOVO cursussen kunstgeschiedenis o.l.v. Frans Henk Hoekstra vinden plaats van eind januari tot medio april en van eind september tot medio december. Voor HOVO Amsterdam (Vrije Universiteit) zijn de lessen  op maandag en donderdag. Op dinsdag biedt Frans Henk Hoekstra cursussen kunstgeschiedenis online aan als vervolg op HOVO Nijmegen als onderdeel van de Radboud Universiteit (gestopt in 2021). Iedereen is welkom om online in te stappen en mee te doen. De leergangen voor HOVO Amsterdam op maandag en donderdag verschillen in opbouw en lengte van de online hoorcolleges op dinsdag, uiteraard niet qua niveau en inhoud.

Deelnemer online kunstgeschiedenis najaar 2021:
Geweldige ervaring, college volgen op afstand; en heel blij word ik van uw manier van kennis overdragen, ongelooflijk knap en boeiend!