Kunstgeschiedenis studeren?

Wie geen universitaire studie kunstgeschiedenis wil doen kan kiezen uit een enorm aanbod van lezingen en cursussen. Dé kunstgeschiedenis bestaat niet. Frans Henk Hoekstra ontwikkelt vanaf 1994 voor HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) verschillende cursussen en leergangen kunstgeschiedenis (schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur). HOVO biedt academisch onderwijs, veelal onder de hoede van een universiteit. Iedere cursus van 10 hoorcolleges is als een zelfstandige eenheid te volgen.
Tijdens de hoorcolleges proberen we een kritische houding te ontwikkelen over de aard en inhoud van kunsthistorische informatie. Hoe weten wij nu iets over de betekenis van een schilderij van Jeroen Bosch? Wat schreef Mondriaan zelf over het gebruik van rechte lijnen in zijn werk? Bestaan er geheimen in de kunst of is dat een marketingstrategie? We denken na over bronnengebruik en over de interpretatie ervan. Zo ontstaat tijdens de leergang enig inzicht in kunsthistorisch onderzoek en academische vaardigheden. 

Waar en wanneer?
HOVO cursussen Kunstgeschiedenis o.l.v. Frans Henk Hoekstra vinden plaats van eind januari tot medio april en van eind september tot medio december. Deze cursussen o.l.v. Frans Henk Hoekstra worden aangeboden op maandag en donderdag door HOVO Amsterdam - VU VANAF VIJFTIG. Frans Henk Hoekstra heeft 25 jaar op dinsdag leergangen Kunstgeschiedenis verzorgd voor HOVO NIjmegen i.s.m. de Radboud Universiteit. Helaas is HOVO Nijmegen gestopt per 1 januari 2021. Frans Henk Hoekstra heeft in goed overleg met HOVO Nijmegen besloten deze cursussen Kunstgeschiedenis op dinsdag online aan te bieden. Iedereen is welkom om online in te stappen en mee te doen. De leergangen voor HOVO Amsterdam op maandag en donderdag verschillen in opbouw en lengte van de online hoorcolleges op dinsdag, uiteraard niet qua inhoud.