Reisvoorwaarden 5-daagse museumreis Berlijn

Reisvoorwaarden                

Reisdata
8 - 12 januari 2024 of 15 - 19 januari 2024

Inschrijven
De inschrijving voor één van deze reizen naar Berlijn start maandag 18 september om 12 uur.

Reissom
Bij de reissom staat vermeld wat in de reissom is inbegrepen, alle andere kosten (bv. lunch of diner) zijn voor eigen rekening.

Eventuele extra kosten als gevolg van de COVID-19 crisis, voor de uitvoering van het kunsthistorisch programma zijn voor eigen rekening.

Zelf reis plannen
Het is mogelijk deel te nemen aan het programma waarbij u zelf uw reis regelt. U betaalt dan geen kosten voor de reis. Er gelden in dat geval wel andere annuleringsregels: immers als u moet annuleren is er geen treinticket voor het huidige tarief beschikbaar voor een eventuele nieuwe deelnemer. Bij het zelf regelen van uw reis gelden altijd 100% annuleringskosten indien u de reis moet annuleren.

Verantwoordelijkheden
Frans Henk Hoekstra is geen reisleider. Hij is verantwoordelijk voor de samenstelling en inhoudelijke begeleiding van het programma. Zo mogelijk worden met alle musea, gebouwen, instituten, monumenten die tijdens het programma bezocht zullen worden, afspraken gemaakt. U hoeft niet in de rij te staan voor kassa’s.

Indien praktisch gewenst zal Frans Henk Hoekstra zorgdragen voor het gezamenlijk organiseren van vervoer en verblijf. De kosten hiervoor maken onderdeel uit van de reissom. Frans Henk Hoekstra verzamelt deze gelden en geeft deze door aan de betreffende reisorganisatie, hotel, vervoerder, etc.

Aansprakelijkheid
Frans Henk Hoekstra is niet aansprakelijk voor problemen die te maken hebben met het vervoer en/of hotel.

Ongevallen en medische hulp
U bent zelf verantwoordelijk voor een goede reis- en ongevallenverzekering/eventuele medische hulp.

Betaling
Kosten van hotels en (vlieg of trein)tickets moeten vaak vroeg worden (aan)betaald. In de bevestigingsbrief van de reis wordt u gevraagd een aanbetaling te doen (50% van de reissom).

Eenpersoonskamer
Indien u alleen reist, maar wel een tweepersoonskamer wilt delen kunt u dit melden. Indien u een tweepersoonskamer deelt kan het voorkomen dat de andere persoon moet annuleren. Dit betekent dat -indien niemand deze plaats kan/wil innemen- u rekening dient te houden met de volledige kosten van deze tweepersoonskamer, tenzij deze nog omgewisseld kan worden voor een eenpersoonskamer met een (lagere) toeslag.

Conditie
Deelname betekent dat u in staat bent om zelfstandig te reizen en over een goede conditie beschikt en dat u in staat bent om ca. 4 kilometer te kunnen lopen in een redelijk tempo zonder pauze. Uiteraard kunt u altijd af- of aanhaken bij het programma.

Deelnemers
Uw gegevens (naam en 06 nummer) worden (na uw toestemming) gebruikt voor het maken van een deelnemerslijst voor overleg ten tijde van de reis.

Annuleren

1. 
Helaas is het soms nodig een reis te annuleren. Annuleringen vinden soms heel kort voor vertrek plaats. Veel mensen hebben een ´doorlopende´ annuleringsverzekering, daarom is in de reissom geen annuleringsverzekering opgenomen. Indien u dat wilt dient u zelf te zorgen voor een annuleringsverzekering.

2. 
Indien u een annuleringsverzekering heeft/wenst af te sluiten controleer dan vooraf of uw verzekering in voldoende mate geldig is voor een kunsthistorische reis zoals hier beschreven. Bij twijfel neem voorafgaand aan de inschrijving van de reis contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

3.
Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst uw schriftelijke (dus niet mondelinge) annulering.

4. 
De kosten bij annulering van uw kant zijn:

meer dan 80 dagen voor vertrekdatum:  gemaakte kosten (verschillend per reis, maar nooit meer dan 50% van de reissom)

van 80 tot en met 60 dagen voorafgaand aan vertrekdatum: 50% van de reissom

bij annulering daarna 100% van de totale reissom.

5.
Indien u zelf voor een vervang(st)er zorgt, worden alleen de gemaakte kosten in rekening gebracht.

In alle andere gevallen gelden de annuleringskosten onder punt 4. 


6.
In situaties die worden bestempeld als overmacht (bv. pandemie Covid-19) geldt het uitgangspunt dat iedere partij (u en ik) zijn eigen schade draagt.

Niet terug te vorderen kosten van derden (bv. vervoer, verblijf, entrees) worden gelijkelijk verdeeld over alle deelnemers.
U heeft dus geen recht op volledige restitutie van de reissom indien de reis door overmacht moet worden geannuleerd.
Frans Henk Hoekstra zal zich inspannen om de te verdelen kosten zo laag mogelijk te houden, maar is hierbij afhankelijk van de annuleringsregels van vervoerder en/of hotel.

7. Inschrijven voor deze reis betekent dat u bekend bent met en akkoord gaat met deze reisvoorwaarden.